• 4 maart 2021

De circuslessen gaan weer starten!

De circuslessen gaan weer starten!

De circuslessen gaan weer starten! 500 187 Circus Nevermind

Hoi allemaal,

De circuslessen gaan weer starten!
Tijdens de persconferentie is er toegezegd dat de jeugd weer mag gaan sporten op
buitenlocaties, echter is circus door de gemeente Zoetermeer beoordeeld als “cultuur” in
plaats van “sport”. Hierdoor duurde het iets langer om tot goede afspraken te komen om
onze lessen te kunnen geven. Wij hebben samen met het CKC een buitenlocatie
toegewezen gekregen: Het Nicolaasplein bij de Dorpsstraat.

Vanaf dinsdag 9 maart 2021 gaan we hier onze lessen geven. De lessen zullen een beetje
anders dan jullie van ons gewend zijn. Wij moeten onze lessen vormgeven met de daarvoor
opgestelde richtlijnen van het RIVM. Wij zullen hieronder uitleggen hoe wij dit in de praktijk
gaan brengen. Het is belangrijk dat u deze brief goed doorleest en dat u uw kinderen
voorbereidt op de nieuwe vormgeving van de lessen.

18 jaar en ouder
Helaas gelden de versoepelingen alleen voor kinderen tot en met 17 jaar. Dat betekent dat
de jeugd van 18 jaar en ouder voorlopig nog niet mag deelnemen aan de lessen.
Lestijden:

Dinsdag
16:00 – 16:45 uur kindercircus (6-9 jaar)
17:00 – 17:45 uur jeugdcircus (9-12 jaar)
18:00 – 18:45 uur podium (9-17 jaar)

Woensdag
14:00- 14:45 uur kleutercircus*
15:00- 15:45 uur kindercircus (6-9 jaar)
16:00- 16:45 uur jeugdcircus (9-12 jaar)
17:00- 17:45 uur tienercircus (12-17 jaar)

Zaterdag
09:00 – 9:45 uur kindercircus (6-9 jaar)
10:00 – 10:45 uur jeugdcircus (9-12 jaar)
11:00 – 11:45 uur specialisatie les ** (t/m 17 jaar)

*Kleutercircus
In tegenstelling tot eerdere berichten gaan de kleutercircuslessen toch door! Deze lessen
worden gegeven met een extra circusdocent. De kleutercircuslessen starten vanaf
woensdag 17 maart. Dit is een week later dan de andere groepen. De organisatorische
ervaring van de eerste week nemen we hierin mee, zodat we de veiligheid van de kleuters
kunnen waarborgen.

Specialisatie lessen
**Deze groep start wanneer er genoeg animo is. Het is bedoeld voor iedereen die normaal
gesproken een specialisatie volgt. De specialisatie onderdelen kunnen niet/nauwelijks
gedaan worden, wel kan er gewerkt worden aan kracht/conditie en andere vaardigheden die
later van pas komen voor jouw specialisatie. Meld je vooral aan als je zin hebt om lekker te
zweten.

Je kunt je opgeven door te appen naar: Kian 0614197134. Als er genoeg animo is zal er via
de WhatsApp groep gemeld worden dat het van start gaat. Wanneer uw kind normaal gesproken alleen een van de specialisatie lessen volgt (en geen andere circusles), maar niet op zaterdag kan, dan mag uw kind aansluiten bij een van de andere lessen. Kies hiervoor een groep die passend is bij de leeftijd van uw zoon/dochter. Aansluiten bij de podiumgroep is niet mogelijk.

Afstand houden mogelijk
Kinderen t/m 17 jaar oud zijn welkom bij de buitenlessen van het circus met de door de
RIVM opgestelde regels. Dit houdt in dat de kinderen onderling met elkaar in contact mogen
zijn zonder de 1,5 meter afstand-regel. Wel richten wij onze lessen erop in dat fysiek contact
niet verplicht is. Onze docenten houden in principe altijd 1,5 meter afstand tot de andere
docenten/assistenten en proberen deze afstand ook tot de leerlingen te bewaren. In
uitzonderingsgevallen zal de docent (bijvoorbeeld i.v.m. de veiligheid of emotioneel comfort)
deze afstand niet in stand houden.

Lesduur
Zoals jullie zien zijn de lessen wat korter dan normaal. Dit komt door de regels die vanuit de
gemeente bepaald zijn: op sommige dagen mogen wij pas later beginnen en ook moeten wij
eerder stoppen dan voorheen in het CKC. Ook moeten we voldoende tijd tussen twee lessen
inplannen, zodat twee groepen niet op hetzelfde moment in- en uitlopen.

Aankomst & ouders
Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de les naar het veld, zodat we de
wisseling van groepen zo soepel mogelijk kunnen laten verlopen. Jullie zullen worden
ontvangen door twee medewerkers van het CKC. Zij begeleiden de kinderen naar het circus.
De kinderen zullen daar worden opgevangen door de circusdocent. Het is helaas niet
mogelijk om ouders te ontvangen op de circuslocatie. Voor contact met de docent willen we
u vragen om dit via WhatsApp te laten verlopen. Indien nodig, zal de docent telefonisch
contact met u opnemen.

Weersomstandigheden
Omdat we nu buiten les gaan geven, zijn wij natuurlijk afhankelijk van het weer. Mochten we
vanwege de verwachte weersomstandigheden een les moeten afzeggen, dan laten wij dit
weten in de WhatsApp groep. Check deze dus altijd voor je van huis vertrekt. In de
WhatsApp groep kunnen enkel docenten berichten sturen. Reageren kan niet in de groepen.

Afmelden
Wanneer uw zoon/dochter een les niet aanwezig kan zijn, verzoeken we jullie vriendelijk dit
minimaal 24 uur van te voren door te geven. Zo kunnen wij iedere week onze circuslessen
het beste voorbereiden.

Belangrijke afspraken

● Vertrek voorbereid van huis. Zorg dus dat je handen zijn gewassen, je een bidon hebt
gevuld met drinken en dat je thuis nog naar het toilet bent gegaan. Er is geen wc aanwezig
op de buitenlocatie!
● Reis met maximaal 1 persoon om uw zoon/dochter naar de leslocatie te brengen.
Wanneer uw zoon/dochter op eigen gelegenheid kan komen heeft dit de voorkeur.
● Zorg dat uw kind in sportkleding naar de circuslocatie komt, want kleedkamers zijn niet
aanwezig.
● Kom niet eerder dan maximaal 5 minuten voor de lestijd.
● Volg de instructies op van de begeleiders van het CKC en de docenten van Circus
Nevermind.
● Zorg ervoor dat uw kind op de hoogte is van de algemene veiligheids- en hygiëneregels
van het RIVM. Kinderen van 12 jaar en ouder houden zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tot
de docenten en andere volwassenen.
● Leerlingen blijven thuis bij klachten: Last van (neus)verkoudheid, hoesten,
benauwdheid en/of koorts. Dit geldt ook als iemand in het huishouden koorts (vanaf de 38
°C) en/of benauwdheidsklachten heeft en/of recent positief getest is op het coronavirus
(COVID-19).

Wij willen iedereen bedanken voor de steun van de afgelopen periode. Jullie hebben het
mogelijk gemaakt dat wij nu weer van start kunnen gaan! Wij kijken er enorm naar uit om
jullie allemaal weer te kunnen ontvangen. We hopen dat de lessen, ondanks dat ze anders
zullen zijn, ook heel leuk worden! Hopelijk kunnen we later dit seizoen weer van start in onze
eigen ruimte.

Tot heel snel!
Team Circus Nevermind